Application adını değiştirmek

Admin’de uygulamanın adını belirlemek

Adı news olan bir uygulamanız var. (INSTALLED_APPS)

news altındaki __init__.py dosyasına;

# -*- coding: utf-8 -*-
default_app_config = 'news.apps.NewsConfig'

yazalım ve news altındaki apps.py dosyasını düzenleyelim:

from __future__ import unicode_literals

from django.apps import AppConfig
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _

class NewsConfig(AppConfig):
    name = 'news'
    verbose_name = _("My Custom Application")  # Burada ismi belirlersiniz!

Daha sonra locale mesajlarını üretme ve derlemeyi unutmayın!